Sirkku

For English description of our project, please refer to our project home page at SourceForge. For now on, all content will be in Finnish.


Mikä Sirkku on?

Sirkku on kehitetty www:n kautta tapahtuvaan asiakaspalautteen ja ilmoittautumisten keräämiseen, mielipidetiedusteluihin ja erilaisten "brandien" tunnettuuskyselyihin. Siten se on erinomainen työkalu omien palveluidenne kehittämiseen ja ohjaamiseen. Kohderyhmien valintamahdollisuudet ovat lukuisat: asiakkaat, kuluttajat, oma henkilökunta jne.

Sirkku on kehitetty Dogman Media Oy:ssä ja voimakkaana taustavaikuttajana ja rahoittajana on ollut Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, jossa Sirkku on aktiivikäytössä. Sirkun kehittämiseen on osallistunut myös Inforviestintä Oy.

Lisenssi

Sirkku on lisensoitu GNU Public Licensen mukaan.

Sirkun perusperiaatteet

Sirkun peruskäsite on kysely, joka sisältää yhden kyselylomakkeen ja sen vastaukset (aineisto). Koko kyselyn elinkaari (lomakkeen laatiminen, kyselyn julkaiseminen, aineiston katsominen ja pika-analyysi sekä kyselyn poistaminen) on mahdollista tehdä selainta käyttäen.

Kyselylomake on yksi HTML-sivu ja se rakennetaan erityisellä editorilla selainta käyttäen. Sirkulla ei ole mahdollista tehdä pilkottuja kyselyitä esim. siten, että vastaajalle esitetään yksi kysymys kerrallaan. Kyselylomake on pääsääntöisesti staattinen, joskin on mahdollista lisätä kysymysvaihtoehtoihin tieto siitä, kuinka moni edellinen vastaaja on valinnut ko. vaihtoehdon.

Kun kyselylomake on valmis, se julkaistaan. Tällä tarkoitetaan lomakkeen siirtämistä sellaiseen hakemistoon, jossa se on www-palvelimen näkyvillä. Linkki lomakkeeseen voidaan lisäksi haluttaessa lisätä erityiseen lomakevalikkoon ("lomakeportaali"), jolle voidaan määritellä oma hierarkkinen struktuurinsa. Vastaajille voidaan ilmoittaa lomakkeen suora osoite tai sijainti lomakevalikossa.

Tarvittaessa lomake voidaan ladata HTML-editoriin ulkoasun tai toimintojen hiomiseksi. Tämän jälkeen lomake voidaan panna esille mille tahansa www-palvelimelle.

Vastaukset kertyvät Sirkun tekstitietokantaan. Niitä voidaan katsoa ja muuttaa Sirkussa, tai aineisto voidaan siirtää HTML- tai CSV-formaatissa omalle työasemalle jatkokäsittelyä varten (Excel, SPSS jne.).

Tekniikkaa

Sirkun tekniset ominaisuudet pähkinänkuoressa:

Mistä sen saa?

Katso projektimme Files-sivu.

Tuki

Sirkun asennuspaketit sisältävät asennusohjeen. Sirkulla on oma postituslista.


Since 16-Sep-2003 we have been hosted by SourceForge.net Logo